“I nær sagt alle landene hvor jeg er involvert, står tro helt sentralt. Vi har vanskelig å forstå det i Norge, fordi vi er at av de mest sekulære samfunnene i verden.” Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim opplever at gudstro og religion er på frammarsj på den internasjonale arenaen.

– I nær sagt alle landene hvor jeg er involvert, står tro helt sentralt. Vi har vanskelig å forstå det i Norge, fordi vi er at av de mest sekulære samfunnene i verden.

Kategori: Sitat
Utgiver: Vårt Land, 21. januar 2012 (vl.no)
Tema: Gud, sekularisering, tro, religion

Bakgrunn:
Erik Solheim er miljø- og utviklingsminister for SV og reiser mye utenlands for å besøke prosjekter og delta på miljøkonferanser. I et intervju med Vårt Land forteller han at Gud spiller en stadig større rolle i det internasjonale samfunnet i dag. Særlig i Asia, Afrika og Latin-Amerika er gudstro og religion en helt naturlig del av virkeligheten og hverdagen, og både i India og Kina er religiøs tro på frammarsj. Solheim nevner også at i forkant av klimatoppmøtet i Durban i 2011 var det mange trosbaserte initiativ. Han mener at grunnen til at gudstro og religion har opplevd en stor oppgang de siste årene er at sekulære trosidéer som kommunisme, fascisme og nazisme – som det 20. århundre var preget av – har lidd store sammenbrudd. Solheim mener at folk har behov for noe å tro på, noe som gir forankring og sammenheng i livet, og at mange mennesker ser at vi ikke finner alle svar i vitenskap og modernitet. Likevel har mange i Norge vanskeligheter med å forstå den religiøse frammarsjen. Solheim mener at dette er fordi at selv om mange er medlemmer av et kirkesamfunn er det få som utrykker en aktiv tro i hverdagen.

Her er flere sitat fra intervjuet:
– Kommunismen må kunne sies å være den viktigste verdslige religionen i det 20. århundre, og den har lidd et totalt sammenbrudd. Det har også fasisme og nazisme.

– Uansett hvor langt ut i verdensrommet man kommer, vil spørsmålet være: Hva er bak det?
– Uansett hvor mye man fremmer moderne vitenskap, så blir spørsmålet: Hva er rett og galt, hva er godt og ondt?

– Men ethvert kirkesamfunn som virkelig får frem Jesus, vil nødvendigvis fremme gode idealer som nestekjærlighet.

– Det er i hvert fall ikke slik at jeg tar alle beslutninger kun på basis av full rasjonalitet og kunnskap om alle sidene ved en sak. Man tar en beslutning på bakgrunn av fakta og de verdier og idealer man har.

Les hele intervjuet her.

Forslag:
Erik Solheim treffer en nerve når han sier at Norge er et av de mest sekulære samfunnene i verden. Selv om det finnes mange troende mennesker i landet vårt, er den offentlige debatten i stor grad renset for gudstro og religion, og når det nevnes er det gjerne noe problematisk eller fanatisk over det. Tro er en privatsak og skal ikke få prege valg og avgjørelser i det offentlige rom. Mange tenker også at det sekulære er nøytralt og ser ikke at det også bærer med seg en trosdimensjon – troen på vitenskapen og menneskets rasjonalitet.

Erik Solheim poengterer også at uansett hvor mye moderne vitenskap finner ut så blir spørsmålet hva som er rett og galt, og hva som er det grunnleggende bak alt. Uten Gud finnes det ingen objektiv standard for rett og galt, og universet forblir forårsaket av en rekke tilfeldige sammenstøt. Mennesker verden over erkjenner dette, og søker derfor mot Gud og religion for å finne svar på livets store spørsmål. «Også evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerter» (Fork 3,11), sier Bibelen, og i dette ligger det en dimensjon av at mennesket er skapt for noe større en denne verden, og at vi ikke finner ekte tilfredstillelse i noe annet en relasjon med den evige Gud. Mennesker trekker gjerne mot religion, som de opplever at gir livet mening og trygghet, men Bibelens Gud ønsker at vi virkelig skal kjenne han og leve i Hans nærhet hver eneste dag.

Bibelvers:

Job 28,9-28 (Menneskets søken etter visdom)
Fork 3,11 (Evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerte)
Jes 29,23 (Et folk som ærer meg med leppene, men deres hjerter er langt borte fra meg)
Print Friendly, PDF & Email