Her finner du en serie med fem korte andakter, som for eksempel kan brukes til morgenandakter i løpet av en uke. (20.01.2010)

Andaktsserien er utarbeidet av Bjørn Hinderaker,  høgskolelektor på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Hinderaker underviser i studiet Kommunikasjon og livssyn, og har apologetikk som spesialområde.

Hver andakt har en videoressurs eller forslag til et filmklipp som kan vises som aktualisering.

Materiellbehovet til hver andakt er en pc, projektor og lydtilkobling. Til to av andaktene trengs filmene Narnia – Løven, heksa og klesskapet og En shopoholikers bekjennelser.

1. Tro er å stole på noen

2. Tro er å holde noe for sant

3. Tro er å bøye seg for noen som vet mer enn meg

4. Å tro er å basere seg på gode grunner

5. Å tro er å velge Gud

Print Friendly, PDF & Email