Andakt med videofil der vitenskapsmannen og teologen Alister E. McGrath snakker om hva som er bibelsk tro.

Kanskje du har hørt denne barne-definisjonen av tro: tro er å mene noe du ikke vet er sant. Den verdenskjente ateisten Richard Dawkins hevder at religiøs tro er en tro uten gode grunner, en tro på tvers av alle beviser. Hva enn gjelder religiøs tro generelt, så er det ikke slik Bibelen tenker om hva tro er. Her kan du se et kort klipp av Alister E. McGrath, en engelsk vitenskapsmann og teolog som retter opp misforståelsen.

Aktualisering

Alister E. McGrath om bibelsk tro  (høyreklikk og velg «Lagre mål som» for å laste ned videofilen)

Dagens tema

Kristen tro er ikke tro ut i luften, en tro uten grunnlag. Kristen tro er basert på gode grunner, først og fremst på Jesu oppstandelsen fra de døde. Paulus sier at om det ikke er sant, faller hele den kristne tro sammen. (1. Kor 15,17)

Dagens bibelord

For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot,
at Kristus døde for våre synder som skriftene har sagt,at han ble begravet,
at han sto opp den tredje dagen som skriftene har sagt,

og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.
Deretter viste han seg for mer enn fem hundre troende søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene.   8 Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster.

(1.Kor 15,3-8)

Dagens utfordring

Vil du gjøre deg opp en mening om den kristne tros sannhet, bør du først av alt undersøke påstandene om at Jesus stod opp fra de døde. Alt står og faller på det.

Bønn

Be en kort bønn med egne ord, der du knytter an til temaet, teksten og utfordringen.

Presentasjon av videofilen (på engelsk)

Concept: can faith and reason, faith and science, go together?
The clip could be used as an example of someone who was led to faith through reason. Scientist and former atheist Rev’d Dr. Alister E. McGrath is Professor of Theology, Ministry and Education, and Head of the Centre for Theology, Religion and Culture at King’s College, London.Se også: biografien og  interessante ressurser på hjemmesiden til Alister E. McGrhath)

Print Friendly, PDF & Email