UNDERVISNINGSRESSURS/DEBATT: Hva skal vi egentlig med Gud? Fører ikke religion bare til krig, vold og elendighet? I denne debatten møter vi humanisten Gunn Hild Lem og den kristne apologeten Stefan Gustavsson.

Plassering i fagplaner:
Tro og livssyn (VG1 og VG2)
Etikk og tjeneste (VG1 og VG2)
Troslære i yrkesforberedende VG1
Troslære i studieforberedende VG2
Etikk i yrkesforberedende VG2
Etikk i studieforberedende VG2

Mål for timen(e):
Kompetansemål:

  • Gjøre rede for viktige hovedtema i den kristne tro
  • Gjøre rede for viktige sider ved et kristent livssyn – og kjenne til hovedtrekkene i andre livssyn
  • Peke på forskjeller mellom sentrale momenter i kristendommen og andre levende religioner/livssyn
  • Reflektere rundt eget livssyn
  • Vurdere livssyn i samtidskultur
  • Drøfte etiske problemstillinger ved hjelp av etisk resonnement og i lys av kristen etikk
  • Reflektere over eget og andres syn på etiske spørsmål
  • Drøfte etiske problemstillinger
  • Drøfte konsekvenser av ulike ståsted

Nøkkelspørsmål:

Hva skal vi egentlig med Gud? Fører ikke religion bare til krig, vold og elendighet? I denne debatten møter vi humanisten Gunn Hild Lem og den kristne apologeten Stefan Gustavsson.

I videoen under debatterer humanisten Gunn Hild Lem og den kristne apologeten Stefan Gustavsson disse viktige spørsmålene.

Debatten fant sted i Kristiansand 24.april, 2014 og var et fellesarrangement av Human Etisk Forbund og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

 

Print Friendly, PDF & Email