Av Jim Cecy


Jim Cecy er senior pastorlærer ved Campus Bible Church i Fresno, California. Han er også grunnlegger og president i JARON Ministries International, en utrustningstjeneste for kristne ledere. Han har en Master of Divinity i Bibelutleggelse og en Doctorate of Ministry. Han er foredragsholder og forfatter, og har blant annet skrevet «The Purity War: A Biblical Guide to Living in an Immoral World» og «Anger: The Worm in My Apple». Jim har vært gift i 45 år og har tretten barnebarn. 


 

 

Jeg har vært pastor i nesten 45 år. Jeg tror ikke det finnes et mer fundamentalt spørsmål innenfor kristen tro enn om vi kan stole på Bibelen. Fremme i min Bibel står det «Kjære Jim». Bakerst står det «kjærlig hilsen Gud, din himmelske far». Den er et kjærlighetsbrev.

Men det finnes også en folkeopinion som mener at jeg ikke kan ha tillit til Bibelen. Det som er enda mer trist for meg som pastor, og som lærer, er at det finnes mennesker som tror på Jesus som har de samme spørsmålene rundt Bibelens pålitelighet.

Bibelen minner oss om at vi skal forsvare oss, apologia, et juridisk forsvar for håpet vi eier. Men hvordan gjør vi det dersom vi ikke har et grunnlag? Dersom vi uttrykker meninger… vel, verden har mange meninger. Vi behøver noe som er solid og pålitelig. Derfor ønsker jeg å møte spørsmålet om hvorfor jeg kan stole på Bibelen. Den er ikke bare til velsignelse i mitt liv.

Jeg ønsker å møte folkeopinionen, og jeg ønsker å gjøre dette lille rommet vi er i til en rettssal – med en vitneboks, med forsvarere og påtalemyndigheter. De sistnevnte er dem som nekter for at Bibelen er pålitelig. Forsvarerne er oss, vi som tror at Bibelen er Guds ord.

Jeg ønsker å begynne med noen teologiske forutsetninger. Først av alt: At Gud talte. 2600 ganger sier Bibelen at «Så sier Herren», eller at «Herrens ord kom til meg». Han talte også via mennesker. 2 Petersbrev 1 sier at menn ble beveget av Den hellige ånd, og de talte ord fra Gud.

2 Timoteus 3,16 blir ofte sitert, men sjelden levd ut: Hele skriften er theopneustos, inspirert av Gud. Den fortsetter med å si at du og jeg, kvinner og menn av Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hebreerne 4,12 sier at Guds ord er levende, helt ulikt noen annen bok på kloden. Den er levende og aktiv og skarpere enn noe toegget sverd, det gjennomborer selve tankene og intensjonene i menneskers hjerte. Derfor er vår åpningserklæring at Bibelen er Guds inspirerte ord, det er den direkte åpenbaringen av Gud til mennesket.

Så kan vi gå videre med våre bevis, de indre og de ytre, og ikke minst dens innflytelse på deg og meg.

Print Friendly, PDF & Email