Dirk JongkindAv Dirk Jongkind


Dirk Jongkind er fra Nederland og har en PhD fra Cambridge. Han er spesialist i den greske teksten av Bibelen og den gresk-romerske bakgrunnen for Apostlenes gjerninger og brevene. Jongkind arbeider i dag blant annet som Research Fellow i Det nye testamentets tekst og språk ved Tyndale House og underviser ved Universitetet i Cambridge.


 

 

Evangeliene inneholder øyevitners vitnesbyrd. Slik åpner Lukas sitt evangelium («slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner», Luk 1,2). Dette er det Lukas skriver ned.

Når vi skal spore hvem disse øyevitnene i Det nye testamentet var, ser vi at apostlene beskriver seg selv som Øyevitnene, med stor Ø.

I Apostelgjerningene 1 fortelles det at plassen til Judas Iskariot måtte erstattes med en ny person for å igjen å få 12 apostler. Kravet til denne at han må ha vært et øyenvitne til alt, fra Johannes´ dåp og helt til oppstandelsen. Derfor er vitnesbyrdet fra en apostel altså fra et øyenvitne.

Det er ikke slik at evangeliene gir oss et intervju med øyevitnene. Det er heller ikke slik at evangeliene er en personlig rapport av det øyevitnene har sett. Men evangeliene er en rapport av hva apostlene, som altså er øyevitner, har lært om Herren Jesus.

Vi ser at alt i Apostelgjerningene kapittel 2 begynner apostlene å undervise. De underviser i tempelet. Kirken kommer sammen for å lytte til apostlenes lære. Overalt hvor de drar, kan vi se at de lærer, lærer og lærer.

Når Paulus skriver til kirken i Korint, sier han til dem at de har gjort en god ting ved å huske alt Paulus hadde overlevert («Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alle ting og holder fast på de overleveringer jeg har gitt videre til dere», 1 Kor 11,2).

Her er et eksempel på at læren som apostlene overleverte ble bevart av kirken.

Hvordan påvirker øyevitnenes vitnesbyrd evangeliene? Fordi de er læren slik den ble lært av apostlene.

 

 

Se gjerne også videoserien Skeptikerens guide til Jesus med Stefan Gustavsson.

 

Print Friendly, PDF & Email