I denne videoressursen reflekterer høgskolelektor Bjørn Hinderaker (NLA Mediehøgskolen Gimlekollen) over spørsmålet «Handler Bibelen om å følge regler?».

Print Friendly, PDF & Email