I denne videoressursen reflekterer høgskolelektor Bjørn Hinderaker (NLA Mediehøgskolen Gimlekollen) over spørsmålet “Handler Bibelen om å følge regler?”.

Print Friendly, PDF & Email