Kan vi tro på skapelsen i vitenskapens tidsalder? Vi har jo så mye informasjon i dag, som mange forskere langt på vei er enige om. Kan Bibelen forenes med denne kunnskapen? Er tro det motsatte av viten og fakta?

Her får du en kort, men innholdsrik PowerPoint om forholdet mellom teologi og naturvitenskap.

Mikael Jortveit ved Oasen skole, har utviklet denne ressursen primært med tanke på ungdomstrinnet, men det er like fullt nyttig som utgangspunkt for undervisning på videregående.

PowerPoint – Naturvitenskap vs teologi

 

 

 

 

Av Mikael Jortveit, Oasen skole

Print Friendly, PDF & Email