Tro og ulike typer skam

PODCAST: Hva lærer Bibelen oss om skam, om sunn og falsk skamfølelse? Hør Rebekka Teigland, trainee i NKSS i Rogaland, fra Veritaskonferansen 2017.

«Født i feil kropp?» – Om LGBTQ og den nye kjønnsnormen

PODCAST: Hva er tankegangen som ligger bak den såkalte normkritikken? Hvordan kan kristne møte tenkningen og personer som kjemper med sin kjønnsidentitet? Hør Olof Edsinger fra Veritaskonferansen 2017.

Hva skal vi tro om de ulike naturvitenskapelige teorier?

PODCAST: Panelsamtale om ulike tilnærminger til teoriene om evolusjon og Intelligent Design med Lars Dahle, Steinar Thorvaldsen og Bjørn Are Davidsen. Fra Veritaskonferansen 2017.

Skam og identitet: Hva formidler Skam om kristen identitet og tro?

PODCAST: Hva formidler TV-serien «Skam» om skam og identitet? Hvordan skal vi vurdere det fra et kristent perspektiv? Og hvordan kan vi formidle evangeliet til Skam-generasjonen? Seminar på Veritaskonferansen 2017 med Olof Edsinger

Filosofi vs kristen tro

PODCAST: Hvordan er relasjonen mellom filosofi og kristen tro? Hvilke nytte har kristne av å studere filosofi? Er kristen tro en ressurs eller et hinder for å drive god filosofi? Hør Ralph Henk Vaags fra Veritaskonferansen 2017.

How to share your faith at the University?

PODCAST: Universitetet gir en strategisk mulighet for å dele din tro, men det er også utfordrende. Hvordan kan vi dele vår tro med trygghet i en kontekst med skeptisisme, ateisme og relativisme? Fra Veritaskonferansen 2017.

Tro og følelser

PODCAST: Hvordan ta følelsene på alvor uten å la dem ta overhånd? Kristin Lie snakker om følelser, troen på Gud og det å være et helt menneske. Fra Veritaskonferansen 2017.

Hvordan få bedre samtaler med ateister?

PODCAST: Leif Egil Reve har erfaring med å snakke om kristen tro – både som ateist og senere som kristen. Han deler av sine tips til hvordan man kan bli flinkere til å snakke med ateister. Fra Veritaskonferansen 2017.

Tro i Disney-universet

PODCAST: Hvilke typiske verdier og trosoppfatninger finner i Disneyuniverset, og hvordan kan man bruke disse til å fortelle om vår tro?

Kan vi fortsatt tro på ´synd´?

PODCAST: ‘Synd’ er et upopulært ord, selv om vi bare har vage ideer om hva det betyr. I kristen tro er ‘synd’ et helt sentralt begrep. Betyr det at kristen tro er avleggs? Hør Tom Arne Møllerbråten.

Nye argument for evangelienes troverdighet

PODCAST: Er mennesker som tror på Bibelen barnslige, slik som enkelte hevder? Finnes det gode grunner til å tenke at det som beskrives i evangeliene stemmer? Hør Jon Romuld Håversen fra Veritaskonferansen 2017.

Menneskeverd i teori og praksis

PODCAST: Hva gir et menneske verdi? Hvor mye er et menneske verd? Har alle mennesker lik verdi, selv om ingen av oss er like? Hør Daniel Joachim Kleiven fra Veritaskonferansen 2017.

Kan vi tro på «Skriften alene» i dag?

PODCAST: Bjørn Øyvind Fjeld ser på reformasjonens kilde, Bibelen. Hvorfor var synet på Bibelen viktig den gang og hvorfor er det like viktig i dag?

Tro og vitenskap: Er evolusjonsteorien vanntett?

PODCAST: Hvordan har evolusjonsteorien utviklet seg, og hvilke alternative teorier har vi i dag? Hva skal til for at evolusjonsteorien skal erstattes eller forkastes? Hør Bjørn Are Davidsen fra Veritaskonferansen 2017.

Jesu likklede og hodeklede – fantasi eller fakta?

PODCAST: Likkledet i Torino har vært omdiskutert: Er det virkelig autentisk og stammer fra Jesus? Hva sier den beste forskningen vi har i dag om likkledet? Og har vi også funnet Jesu hodeklede (soudarion)? Hør Oddvar Søvik og Jostein Andreassen fra Veritaskonferansen 2017.

Min vei fra ateisme til kristen tro, med filosofi og apologetikk som hjelpere

PODCAST: Ralph Vaags har i en årrekke undervist i filosofi ved UiA. I dette seminaret fra Veritaskonferansen 2017 forteller han om sin filosofiske vei til kristen tro og betydningen av kristent trosforsvar.

Islam and radical Islamism

PODCAST: Finnes det en “sann islam”? Hva behøver kristne å vite om radikal islam? Beth Grove, som har studert islam i over 20 år, svarer på spørsmål rundt islam og islamisme i denne podcasten fra Veritaskonferansen 2017.

Tro og vold i GT: Om å forstå krigen i GT

PODCAST: Israelittenes inntog i Kanaan er en av de vanskeligste å sammenholde med troen på en god Gud. Hvordan skal disse tekstene forstås? Seminar med Olof Edsinger under Veritaskonferansen 2017.

How can I find firm footing in an uncertain world?

PODCAST: «Vær våkne, stå fast i troen, vær tapre og sterke!», sier Paulus i det første brevet til Korint. Hvordan kan vi stå fast i troen, spør Michael Ots?

Tro og virkelighet: Er tro blind?

PODCAST: Karl-Johan Kjøde snakker om blind tro på stormøte under Veritaskonferansen 2017. Står tro og vitenskap i motsetning til hverandre?

Tro og frelsesvisshet: Kan jeg vite at jeg er frelst?

PODCAST: Kan jeg vite at jeg er frelst? Hva innebærer det å tro? Seminar med Lars Olav Gjøra fra Veritaskonferansen 2017.

Tro og overtalelse: Er tro bare et subjektivt valg?

PODCAST: Seminar med Lars Dahle fra Apostlenes Gjerninger 26: Prøver du å overtale meg til å bli en kristen? Tro som reflektert og begrunnet overbevisning.

Why Faith – Michael Ots

PODCAST: Michael Ots innleder Veritaskonferansen 2017 ved å snakke om hva tro er. Handler det om å legge fornuft og rasjonalitet til side? Har alle en tro?
Print Friendly, PDF & Email