Fra Veritaskonferansen 2017Hva er tankegangen som ligger bak den såkalte normkritikken? Hvordan kan kristne møte tenkningen og personer som kjemper med sin kjønnsidentitet?Olof Edsinger er teolog, forfatter og generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen. Et av hans spesialemner de siste årene har vært seksualitet og identitet i relasjon både til Bibelen, kristen tro og til samfunnet generelt.


Kompetansemål


Du finner flere opptak fra Veritaskonferansen 2017 her.

 

Print Friendly, PDF & Email