Kompetansemål


Mens vi venter på jul, sitter vi ikke og tvinner tommeltotter. Tradisjonelt fyller vi ventetiden med noen arbeidsøkter:

  • Vi gjør rent.
  • Vi rydder.
  • Vi baker.
  • Vi handler.
  • Vi gleder oss, blant annet med musikk.

 

Forslag: innled med å vise en scene fra Kronk’s New Groove (Disney) fra YouTube.

Jo flere kokker, jo mere søl. Ordtaket betyr at hvis mange skal gjøre en oppgave sammen, ender det med mye rot og lite effektivitet. Dermed er det vel best at vi alle bare opererer helt på egen hånd, eller…?

Selv om du baker julekaker alene, så trenger du likevel hjelp fra andre for at det skal bli noe resultat. Du dyrker ikke korn til mel på egen hånd. Du har ikke bygget kraftverket som produserer strøm, og du har ikke strukket ledningene som leder strøm til komfyren. Så altså, ingen greier seg helt alene.

Fellesskap i Bibelen

Gud satte grenser for folk og nasjoner på jorda. De aller fleste har et (eller flere) land de kan si er “sitt”, et land de føler tilhørighet til. Bibelen oppfordrer oss til å be for konger og alle som er i en høy stilling i samfunnet.

Gud skapte mannen og kvinnen til et familiefellesskap. Mannen skulle forlate foreldrene og skape sin egen familie. Bibelen oppfordrer oss til å ta oss av “enker og farløse”, altså de som har mistet deler av sin opprinnelige familie på et eller annet vis.

Gud gav oss vennskap. Fortellingen om gjeteren David og prinsen Jonatan er en sterk og spennende historie om ærlig og dypt vennskap mellom to kamerater, på tross av at de hadde svært ulik bakgrunn og hverdag. Gud skapte oss til fellesskap og samarbeid på mange plan. Hvordan kan du bidra inn i dine fellesskap?

Aktuelle bibelvers:

1 Mos 2, 24 (Mannen skal forlate sin far og mor)
2 Sam 1, 26 (David sørger over Jonatan)
Ordspr. 17, 17 (En venn elsker alltid…)
Apg. 17, 26 (folkeslag og grenser)
1 Tim. 2, 1-3 (Om å be for konger og folk i høy stilling)

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email