Skribent: Margunn Serigstad Dahle, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen/Damaris Norge

 

Nå i uka for selveste reformasjonsdagen fokuserer vi på Luthers livgivende lære, med hans fem «alene» som sentrum. I går så vi at alt står og faller med Guds nåde. Men «nåden alene» kan ikke skilles fra «troen alene». Kun ved troen på Jesus blir vi erklært rettferdige.

I Luthers samtid var dette spørsmålet brennaktuelt. Folk søkte etter å bli rettferdige i møte med sin Skaper, men søkte i kilder som ikke holdt hva de lovet. Gode gjerninger ble aldri mange nok eller gode nok.

Hvor aktuelt er så dette spørsmålet i dag? Folk flest er tilsynelatende ikke opptatt av hvordan de kan bli erklært skyldfrie og stå rakrygget i møte med sin Skaper. Til det er bildet av Gud altfor falmet. Tilgivelse for synd gir ikke mening. Og uten skyldfølelse overfor Gud blir «troen alene» irrelevant.

Derimot er skamfølelsen overfor seg selv høyst følbar. En strekker ikke til i egne øyne, og lever under samme svøpe av gjerningskrav som på Luthers tid. Bare at prestasjonene nå er rettet mot å tilfredsstille egne krav, ikke Guds. Med et falmet bilde av Gud er vi overlatt til oss selv, og prestasjonene blir avgjørende for verdi og identitet.

Men den frigjørende oppdagelsen til Luther er eneste løsningen også for oss: det er bare i troen på Jesus som Frelser og Herre at vi finner vår dypeste identitet og settes fri.

 

En andaktsrekke på seks andakter knyttet til reformasjonsjubileet:

Luthers livgivende lære
Nåden alene
Troen alene
Kristus alene
Skriften alene
Til Guds ære alene

Andaktene stod på trykk i Fevennen uka før reformasjonsdagen, og er derfor litt revidert her.

 

Print Friendly, PDF & Email