Skribent: Margunn Serigstad Dahle, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen/Damaris Norge

 

Det er dagen før dagen i reformasjonsåret! Gjennom hele 2017 har en verdensvid kirke på ulike måter fokusert på sentrale reformatoriske temaer. I morgen kulminerer det hele på selveste 500-årsdagen for Luthers livgivende oppslag på kirkedøren i Wittenberg.

Tirsdag 31. oktober vil bli preget av folkefest i frihetens tegn i reformasjonsbyen – i sterk kontrast til spenningen som preget denne oktoberdagen i 1517.  Frihet i dypeste forstand, for Luthers frigjørende oppdagelse var nettopp at alle mennesker tilbys friheten med stor F i troen på Jesus.

Frihet til å leve i fellesskap med vår Skaper, altså! Frihet fra å streve etter fred med Gud – og oss selv – i egen kraft. Frihet fra å forankre vår verdi i ytre faktorer som utseende, prestasjoner, opplevelser, eiendeler eller relasjoner. Frihet fra å finne oss selv i sammenligning med andre. Frihet til å finne oss selv i det å være bundet til Jesus.

Denne friheten gir liv! Og kjernen i Luthers oppdagelse er nettopp denne livgivende sannheten, som han formulerte i de fem «alene»: Nåden alene, ved troen alene, på Kristus alene, som vi finner i Skriften alene, til et liv til Guds ære alene. En revolusjonerende og frigjørende oppdagelse i Luthers samtid, men også i vår. Derfor skal vi se nærmere på de fem «alene» de neste dagene!

 

En andaktsrekke på seks andakter knyttet til reformasjonsjubileet:

Luthers livgivende lære
Nåden alene
Troen alene
Kristus alene
Skriften alene
Til Guds ære alene

Andaktene stod på trykk i Fevennen uka før reformasjonsdagen, og er derfor litt revidert her.

Print Friendly, PDF & Email