Skribent: Margunn Serigstad Dahle, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen/Damaris Norge

 

«… som vi finner i Skriften alene.». Slik fortsetter rekken av Luthers sentrale lærepunkter, etter «nåden alene», ved «troen alene», på «Kristus alene». Det er i Bibelen alt forankres, det er kun her autoriteten ligger.

Selv om Luther var klar på at både kirkens tradisjon og vår fornuft og erfaring er viktige kilder for teologien, kunne ingenting rokke ved tilliten til Bibelens avgjørende autoritet.

Dette fikk skjebnesvangre konsekvenser ved domstolen i Worms, der han konkluderte med de kjente ordene «Her står jeg, og kan ikke annet». Luther ble innstendig bedt om å fraskrive seg innholdet i bøkene sine. Men han kunne ikke frigjøre seg fra det Bibelen binder oss til – og slik miste sin virkelige frihet. Han ble stående.

Dette utfordrer i en samtid der Bibelens autoritet ikke bare er under press, men i manges øyne er et ikke-tema. Hvor ofte hører vi ikke utsagn som – Bibelen er jo bare en av mange religiøse bøker. – Den har flotte historier, men de er jo bare myter og eventyr. – Plukk de bibelversene som passer, og vær din egen autoritet.

Tar vi utfordringen og blir stående, som Luther? Vi kan, som han, ha begrunnet tillit til at Bibelen er Guds åpenbaring, inspirert av Ham, sannferdig i alt den påstår, og et dynamisk ord der Gud taler til oss for å fornye oss og sette oss i frihet.

 

En andaktsrekke på seks andakter knyttet til reformasjonsjubileet:

Luthers livgivende lære
Nåden alene
Troen alene
Kristus alene
Skriften alene
Til Guds ære alene

Andaktene stod på trykk i Fevennen uka før reformasjonsdagen, og er derfor litt revidert her.

 

Print Friendly, PDF & Email