Denne aktualiseringen er hentet fra den populære tv-serien “The Big Bang Theory”, med fokus på hva tv-serien formidler rundt synet på romantisk kjærlighet.

NB! Denne aktualiseringen inngår i en serie av aktualiseringer tilknyttet tv-serien “The Big Bang Theory”
Om aktualiseringene
Aktualiseringen i denne ressursen er hentet fra tv-serien The Big Bang Theory. Aktualiseringen er utvalgt med bakgrunn i analysen «Bare underholdning, eller? En analyse av den aktuelle tv-serien The Big Bang Theory». Denne analysen tar utgangspunkt i sesong 6 av tv-serien. (Sesong 6 kan kjøpes på DVD fra blant annet cdon.com)
Aktualiseringene kan brukes i mange ulike sammenhenger. For eksempel kan de brukes inn i undervisning om populærkultur, filmanalyse og formidling, som aktualiseringer av tema, eller i andre relevante, faglige sammenhenger. Eller de kan benyttes i utenomfaglige sammenhenger, som ord-for-dagen, samtalestartere, utgangspunkt for andakt eller annen type formidling.

Aktualiseringen tar utgangspunkt i et aktuelt sitat og scene fra tv-serien The Big Bang Theory, relatert til et hovedtema som kommer frem i tv-serien. Den enkelte aktualiseringen introduseres med bakgrunnsinformasjon for sitatet/scenen, hvorpå selve sitatet presenteres. Merk tilhørende PowerPoint-bilde, hvor sitatet kan vises på storskjerm. Aktualiseringen avsluttes med forslag til momenter å fokusere på i relasjon til sitatet, samt relevante spørsmål til samtale.


Tema
Individualisme, “what’s in it for me”, syn på kjærlighet og parforhold, meg og mitt
 
Klipp 1
Episode 5: «The Holographic Excitation»
Start: 02.25
Stopp: 03.36
Klipp 2
Episode 16: “The Tangible Affection Proof”
Start: 10.50
Stopp: 11.28

Intro
Kjærlighet er et av hovedtemaene i The Big Bang Theory. Jakten på en kjæreste, hvordan leve sammen i et kjæresteforhold og hva ekte kjærlighet er, er sentrale temaer som kommer i tv-serien. Generelt kan en si at utgangspunktet for denne jakten på og refleksjonen rundt kjærlighet, er knyttet til individuelle behov; «hvordan gagner dette meg?». Dette kommer for eksempel tydelig frem når jentene sitter i sofaen hos Penny og snakker sammen om forholdet til Penny og Leonard:

Sitat 1

Bernadette (til Penny): “Leonard gjør ting han misliker for å glede deg”

Penny: “Han er kjæresten min. Er ikke det liksom jobben hans?”

Amy: “Hva er din jobb, da?”

Penny: “Å la han glede meg!”

Bernadette: “I forhold må man gi for å få.”

Et annet eksempel kan hentes fra scenen når Penny og Leonard er ute på Valentinesmiddag sammen med Bernadette og Howard. Her oppdager Penny eksen sin ved et bord litt lenger borte, på date sammen med jenta han var utro mot henne med. Litt lenger ute i middagen blir vennene vitne til at Pennys eks frir til denne jenta og hun sier ja:
Sitat 2


Leonard: «Skulle vi ikke ignorere dem?
Penny: «Ja, men de er onde. Det skal ikke ende godt for dem. Det skal ende godt for meg.
Leonard: «Det gjorde det, du er her med meg.»
Penny: «Ja da, jeg vet det.»
Leonard: «Jeg reagerer litt på dette.»
Penny: «Ikke få det til å handle om deg.»
Leonard: «Neida, det handler om deg.»
Sentrale momenter
I begge disse eksemplene ser vi at Pennys hovedfokus er på henne selv. Kjærlighet og opplevelsen av kjærlighet skal først og fremst bringe noe godt for henne selv.
Disse sitatene er representative eksempler på den underliggende holdningen til kjærlighet som dominerer i The Big Bang Theory. Den preges av en sterk individualisme, hvor det er mine ønsker og behov som står i sentrum. Dette reflekterer også typiske holdninger i samtiden, hvor et gjennomgående mantra for mange kan oppsummeres i setningen: «What’s in it for me?».
Spørsmål til samtale
 
1.       Hva tenker du om det som kommer frem i disse sitatene? Er du enig eller uenig i Pennys utsagn? Hvorfor?

2.       Hva tenker du om det individualistiske synet på kjærlighet som kommer frem i tv-serien? Handler kjærlighet først og fremst om hva jeg kan få ut av det? Hvorfor/hvorfor ikke?

3.       I hvilken grad tror du holdningene som kommer frem er typiske i vår samtid? Kjenner du deg igjen i dette? Hvorfor/hvorfor ikke?

4.       I hvilken grad tror du populærkulturen (filmer, tv-serier, musikk, etc) er med på å påvirke og forme holdninger til kjærlighet? Hvilket syn på kjærlighet er det egentlig som formidles i populærkulturen?

5.       Hva er kjernen i kjærligheten, slik du ser det? Og hva må til for at kjærligheten skal vare?

6.       I Bibelen står det følgende i 1.Korinterbrev 13: «Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.»

Om du er kristen eller ikke, hva i denne teksten er du enig i? Hva i denne teksten ønsker du selv å leve etter og hvorfor? Hva er du eventuelt uenig i – og hvorfor?

Ingvild T. Kro Høgskolelektor NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Print Friendly, PDF & Email