Religioner og livssyn

(Det minnes om at siden er under utvikling).

  • presentere og sammenligne noen sentrale trekk ved østlige og vestlige
    religions- og livssynstradisjoner, inkludert kristendom og islam
  • gjøre rede for og analysere religion og livssyn i et majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv med vekt på Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge
Print Friendly, PDF & Email