FILOSOFI – Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Kompetansemål

  • utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar
  • utforske og drøfte ideer om mennesket slik de kommer til uttrykk i ulike filosofiske tradisjoner
  • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling

Fra Synliggjøringstillegget

  • Utfordre elevene til å søke sannhet
  • Utfordre elevene til å foreta valg i de grunnleggende livsspørsmålene
Print Friendly, PDF & Email