Filosofi og eksistens

(Det minnes om at siden er under utvikling).

  • utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar
  • utforske og drøfte ideer om mennesket slik de kommer til uttrykk i ulike
    filosofiske tradisjoner
  • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling
Print Friendly, PDF & Email