Religion, kultur og samfunn

(Det minnes om at siden er under utvikling).

  • utforske og drøfte hvordan religion inngår i historiske
    endringsprosesser globalt og nasjonalt
  • gjøre rede for og drøfte aktuelle eksempler
    på samspillet mellom religion, livssyn og politikk
  • utforske og analysere hvordan religioner og livssyn kommer til uttrykk i
    medier og populærkultur
Print Friendly, PDF & Email