RELIGION, SAMFUNN OG KULTUR – Kunne ta andres perspektiv

Kompetansemål

  • utforske og drøfte hvordan religion inngår i historiske
    endringsprosesser globalt og nasjonalt
  • gjøre rede for og drøfte aktuelle eksempler
    på samspillet mellom religion, livssyn og politikk
  • utforske og analysere hvordan religioner og livssyn kommer til uttrykk i
    medier og populærkultur

Fra Synliggjøringstillegget

  • Hjelpe til å se hvordan forståelse, analyse og vurdering alltid vil være påvirket av eget ståsted
Print Friendly, PDF & Email