Etikk og refleksjon

(Det minnes om at siden er under utvikling).

  • identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til
    kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet
  • diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer,
    rasisme og diskriminering
  • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling (ligger også under filosofi)
Print Friendly, PDF & Email