Ulike metoder

(Det minnes om at siden er under utvikling).

 

  • gjøre rede for og drøfte sentrale fagbegreper knyttet til religioner,
    filosofi, livssyn og etikk
  • analysere og vurdere ulike kilder til kunnskap om religioner, livssyn og etikk
  • ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn
    og verdispørsmål
  • drøfte ulike former for religions- og livssynskritikk
Print Friendly, PDF & Email