Islam og en valgfri religion

Islam og en valgfri religion2022-02-15T11:09:20+01:00

Islam og en valgfri religion

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk
  • tolke noen av religionens sentrale tekster
  • gjøre rede for ulike retninger i religionen
  • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen
  • drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller
  • drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn
  • sammenligne religionen med andre religioner og livssyn
Print Friendly, PDF & Email
Gå til toppen