Hva vil det egentlig si å tro?

Er det noe bare religiøse folk gjør, eller?
– Nei, alle tror på noe, spørsmålet er bare på hva – og hvorfor. Men hvilke gode grunner finnes for å tro akkurat på Bibelens Gud?

Kristendomskunnskap / kristen apologetikk: Denne undervisningsressursen er en del av en serie med fire korte videoer. Presten Lars Ivar Bratsberg utfordrer elevene til å utforske disse sentrale temaene:

 1. Hva er tro? (video 1:53)
 2. Finnes Gud? (video 5:28)
 3. Levde Jesus og stod han virkelig opp igjen? (video 6:32)
 4. 3 i 1 – om treenigheten (video 4:57)

Kjerneelement

 • forståelse av kristen tro
 • utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Kompetansemål

 • gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro

Læringsmål

 • forklare hva tro er
 • forklare hvorfor alle har en tro

Hva er tro?

Tro er et hverdagslig ord – og et dypt ord. Så hva er tro for no’? Hva menes med at alle tror, enten en tror på noe åndelig eller ikke? Dette får vi svar på i denne videoen.

 Undervisningsressurser

 • PPT med videoer, quiz og spørsmål
 • Quiz-mal som kan skrives ut, kuttes opp og deles ut til elevene

Quiz

1.  Hva mener presten om tro?
a) Alle tror på noe
b) Bare religiøse tror på noe
c) Alle er kristne
d) Ingen tror – alle vet

2. Hvilket eksempel gir presten på hva man ikke kan vite -men bare må tro?
a) At en rund firkant eksisterer
b) At en bro man kjører på, kommer til å holde
c) At Rosenborg vinner eliteserien

d) At grønn er rød eller gul

3. Hva slags farge har Lars Ivar på skjorta si?
a) Svart
b) Blå
c) Grå
d) Grønn

4. Hvordan er framtidsutsiktene for skjeggveksten hans?
a) Ekstremt dårlige

b) Gode
c) Usikre
d) Gode, hvis han ønsker å se ut som en skabbete røyskatt

5. Hva gjør at en tro blir troverdig?
a) At det ikke finnes motargumenter
b) At det finnes gode grunner for det man tror på
c) Tro er tro og viten er viten
d) Så lenge du holder med Odd, er det greit


Spørsmål til utforskning og samtale

 1. «Alle tror på noe». Hva menes med denne påstanden? Er du enig/uenig? Hvorfor?
 2. Hvilke grunner for å tro at Gud finnes har du hørt? Hva tenker du om dem?
 3. Hvilke grunner har du hørt for å ikke tro på Gud? Hva tenker du om dem?
Print Friendly, PDF & Email