Hva har Gud med en iPhone å gjøre?

Kan Gud virkelig eksistere? Finnes det egentlig noen gode grunner til å tro at han finnes? Bibelen går helt tilbake til starten og forteller at Gud har skapt både oss og den verden vi lever i. Men hvorfor kan vi tro på dette?

Kristendomskunnskap / kristen apologetikk: Denne undervisningsressursen er en del av en serie med fire korte videoer. Presten Lars Ivar Bratsberg utfordrer elevene til å utforske disse sentrale temaene:

 1. Hva er tro? (video 1:53)
 2. Finnes Gud? (video 5:28)
 3. Levde Jesus og stod han virkelig opp igjen? (video 6:32)
 4. 3 i 1 – om treenigheten (video 4:57)

Kjerneelement

 • forståelse av kristen tro
 • utforsking av eksistensielle spørsmål

Kompetansemål

 • gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro

Læringsmål

 • forklare grunner til å tro at Gud finnes

Finnes Gud? (video 5:28)

 Undervisningsressurser

 • PPT med videoer, quiz og spørsmål
 • Quiz-mal som kan skrives ut, kuttes opp og deles ut til elevene

Quiz

1. Hvilke andre religioner tror også bare på én Gud?
a) Buddhisme
b) Hinduisme
c) Islam
d) Åsatro

2. Hva er en god grunn til å tro at Gud finnes?
a) Alt som begynner å eksistere har en årsak. Den årsaken kan være Gud.
b) Gud fins bare!
c) Mange tror på Gud
d) Mirakelet på Anfield da Liverpool slo Barcelona 4-0!

3. Hvilket av disse bibelversene beskriver Gud som en evig Gud?
a) Bartimeus 4,16
b) Salme 90,2
c) Logos 14,40
d) Apostlenes gjerninger 2,42

4. Hva slags telefon har Lars Ivar?
a) Samsung
b) Nokia
c) Sony Eriksson
d) iPhone

5. Hvordan kan man få en god samtale om hva man tror på?
a) Sleng ut masse påstander
b) Ikke lytt, men stå på ditt!
c) Still spørsmålet” hva tror du på?” og vær interessert i svaret
d) Bruk BANK ID


Spørsmål til utforskning og samtale

 1. En grunn til å tro at Gud finnes, er at vi er her. Hva kan være andre forklaringer på at universet og vi mennesker er til, dersom det ikke skulle være Gud?
 2. Hvilke fire kjennetegn blir nevnt for å beskrive det som har satt i gang universets begynnelse? Hvorfor må årsaken til at universet har oppstått, ha disse kjennetegnene?
 3. Hva tror du er årsaken til at universet oppstod?
Print Friendly, PDF & Email