Samtale-ressurs: “Alle har godt av litt skjermfri iblant.” Refleksjonsspørsmål og bibelvers til fordypning. Tema: Faste, fokus, mediebruk, relasjoner. Ressursen egner seg til bruk i fastetiden.

Alle har godt av litt skjermfri iblant.

Se også: – Vi risikerer å miste kontakt med barna våre (Aftenposten)

 

Aktuelle momenter:

skjermMedier og skjermer opptar store deler av  tiden og oppmerksomheten vår. Mange av inntrykkene vi får kan berike oss og være nyttige. Men ikke alt det vi ser på, eller gjør, er nødvendig eller positivt. I blant kan både det nyttige og det interessante ta plassen fra det viktigste. Blant de viktigste tingene vi trenger i livet, er hvilepauser, mat, mosjon og samvær med venner. Og Gud.

Ved faste avstår vi fra noe vi til vanlig har glede av. Faste er ikke en religiøs plikt for kristne. Men faste minner oss om at vi er mer enn kroppen vår. Det gir rom for det åndelige og for refleksjon. Det gir rom for Gud.

Fortellingen om Marta og Maria i Lukas 10,38-42 minner oss om hvilke prioriteringer og fokus som er de viktigste i livet. Maria sitter (sammen med gjestene) og lytter til Jesus. Når Marta så klager til Jesus over at Maria ikke hjelper henne med alt det praktiske, svarer Jesus: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»


Aktuelle spørsmål:

  1. Hvor mye tid bruker du foran skjerm hver dag?
  2. Når du er foran skjerm etter arbeidstid eller skole, hvilke ting liker du å bruke tid på? Hvilke av disse tingene tenker du er viktig, og hvilke er mindre viktig?
  3. Hvilke viktige ting får du mindre tid til på grunn av skjermbruk? Er dette noe du ønsker å gjøre noe med?
  4. Hvilke ting opplever du som «strev og uro» (sml. Marta) i din hverdag? Tror du Gud kan gjøre noe med din uro? Hva kan du selv gjøre med denne «uroen»?
  5. Hva tror du Jesus mente med «ett er nødvendig» i samtalen med Marta? (Matt 4,4 kan være til hjelp her ). Hva er «det ene nødvendige» for oss i dag?
  6. Hvordan kan vi praktisk gi rom for «det ene nødvendige» i vår hverdag? Del forslag og erfaringer om hvordan vi praktisk kan gjøre dette i våre liv. Er det noe nytt du kan tenke deg å prøve ut? Hva må til for at det skal fungere?

 

Bibelvers:

Matteus 6,33 (Søk først Guds rike…)
Lukas 10,38-42 (Jesus hjemme hos Marta og Maria)
Matteus 4,1 ff (Jesus fastet)
Apostlenes gjerninger 13,3 (Disiplene fastet)

 

Praktiske verktøy:

 (Foto: Unsplash.com)

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email