Identitet og menneskeverd2022-03-15T11:19:52+01:00

Folkehelse og livsmestring #Identitet og menneskeverd

Her finner du undervisningsressurser, aktualiseringer og samtaleguider til filmer/tv-serier,
samt bakgrunnsstoff for læreren.

Catwalk – «Från Glada Hudik till New York»

Samtaleguide: Gjennom filmen Catwalk får vi både glimt av hvordan funksjonshemmede har blitt behandlet gjennom historien, og av bakgrunnen de har med mobbing og utestengelse.

Hvordan hvile kan revolusjonere ditt liv

En forskningsrapport viser at hver tredje pastor står i fare for å bli utbrent. I denne artikkelen får du lese refleksjoner rundt hvile.

Mirakel

Samtaleguide: Historien om Auggie lærer oss at vi alle har vårt å streve med, selv om det ikke alltid viser på utsiden. Mirakel tar for seg tema som mobbing, annerledeshet og forhåndsdømming, men i like stor grad vennlighet, empati og tilgivelse.

Print Friendly, PDF & Email
Go to Top