I don’t feel like being strong today
I wanna fall apart sometimes
I wanna break
Next time they ask 
I’ll tell the truth
I’ll say
I’m not OK

 

Tema:

Image, fasade, psykisk helse, ærlighet, svakhet, styrke

 

Embed from Getty Images

 

Bakgrunn:

Fem år etter at hun sist ga ut musikk, er Maria Mena tilbake med sangen «Not OK». En sang som oppfordrer til noe så unorsk som å våge å si fra. Om å stå i sitt eget ubehag, og samtidig være ærlig om det til omgivelsene. Tørre å åpne opp fasaden og ærlig dele det ekte livet under overflaten.

Ifølge Mena er teksten basert på historier fra modige venninner og andre sterke kvinner som har fortalt om da livet har vært tøft og utfordrende – når det ikke ha vært OK: – Den handler om å tørre å si det vi ikke sier når vi har det vondt, og folk spør om hvordan det går. Den er inspirert og skrevet til alle de sterke kvinnene i livet mitt som kanskje kunne vært flinkere til å si ifra om at det går dårlig.

Maria Mena har også tidligere vært åpen om egne utfordringer i livet, blant annet at hun slitt med spiseforstyrrelser og tvangslidelser. Musikken hennes gjenspeiler ofte en skjørhet og sårbarhet, både i musikk og tekst.

 

Forslag:

Hele sangteksten finnes her.  Og musikkvideo finnes her.

Denne sangen kan brukes som aktualisering eller introduksjon til for eksempel en andakt eller undervisning med tematikk som image, identitet, psykisk helse, ærlig liv, svakhet og styrke.

Mange unge i dag er opptatt av å opprettholde en perfekt fasade, et image som signaliserer at en vellykket og lykkelig. Enten det er gjennom prestasjoner, utseende eller relasjoner. Samtidig kjenner vi til at det er skrevet mye om ‘generasjon prestasjon’ og ‘generasjon perfekt’, og skjønner at under overflaten er det mange unge som sliter fordi de ikke når opp til alle kravene og forventningene, enten de kommer utenfra eller innefra. Her kan en ta utgangspunkt i ærligheten i teksten, om at en kan oppleve at en ikke alltid har det bra, at en ikke alltid strekker til eller at livet kan møte en brått og brutalt. Da er det noe med å la maskene falle, om å tørre å være svak (for det vel da man egentlig er sterk?) og tørre å vise livet slik det egentlig er. Kanskje vil du oppdage at du ikke er alene…

Mot slutten av sangen avslører Maria Mena en tilsynelatende gudstro:

God gives his toughest
Battles to the strongest ones
That he built out of courage
In the Image of his only Son

I am a soldier
I can take the whole world on
So watch as I fight this
And give Your praise once I have won

Det synes som Mena finner styrke i sin gudstro, hvor Gud utruster og hjelper den som møter stor pågang. Han gir dem mot og styrke til å møte utfordringene. Det er fortsatt en kamp som må kjempes, men hun synes å være trygg på at med Hans hjelp skal den vinnes. Her kan en løfte frem de bibelske sannhetene med Gud som har lovet å alltid gå sammen med oss, til og med gjennom dødsskyggens dal. Selv om vi må kjempe kampen selv, vil han gå sammen med oss.

 

Bibelvers:

5.Mos 31,6 (Vær modig og sterk!)
Sal 18,1-2 (Om Gud som styre og klippe)
Sal 32,7 (Gud er vårt skjulested
Sal 121,7-8 (Herren bevarer deg)
Sal 139, 1-18 (Om Gud som ser oss, selv om det dypeste mørket)
Jes 40,31 (De som venter på Herren får ny kraft)
Fil 4,13 (Alt makter jeg i Han som gjør meg sterk)
Heb 10,23v (Håpet og bekjennelsen)
1.Pet 5, 9-10 (Om håpet og Guds kraft)
Joh Åp 21,4 (Om håpet og evigheten)

 

Print Friendly, PDF & Email