Foto: sebts.edu


Bruce Little er president i Forum for Christian Thought, og var fra 2001-2018 seniorprofessor i filosofi ved Southeastern Baptist Theological Seminary. Han leder «the Francis A. Schaeffer Collection». Little har også gitt ut flere bøker, samt bidratt til eller redigert flere. 


 

 

 

 

 

– Det er noen ting som er viktig å tenke på når vi deler evangeliet med mennesker som simpelthen avviser det vi har å si. Det kan virke enkelt for oss, men jeg tror det er her vi må begynne.

For det første: De avviser ikke meg. De avviser budskapet. Det gjør at vi må huske på at evangeliet fremdeles er en Guds kraft til frelse for alle som tror. Vi må vite at kraften er i budskapet, ikke i budbringeren.

Den andre tingen vi må huske er kraften i Den hellige Ånd, som arbeider i hver enkelt persons liv – selv etter at jeg er borte. Dersom jeg er vis og smart når jeg deler evangeliet, og jeg mener smart i ordets beste forstand, må de avvise noe de faktisk har hørt. De kan ikke avvise noe de aldri har hørt. Derfor kan jeg forlate samtalen i tro på at Gud fremdeles kan bruke ordene. Så kan det være at noen andre tar opp tråden, noen planter, noen vanner, men Gud gir vekst.

 

Print Friendly, PDF & Email