Michael Ots er en evangelist og apologet som bor i Bournemouth, England. Han taler på evangeliseringsuker ved universiteter over hele Europa, og trener studenter i evangelisering. Han har skrevet to bøker, og er aktivt involvert i evangeliseringstjenesten i sin lokale kirke.


Kompetansemål


Når man ser på innvendinger mot kristen tro, er det interessant å se at de ofte havner i to kategorier. Det ene er spørsmål om kristendommen er sann, det andre er spørsmål om kristendommen er god. Det ene er intellektuelle innvendinger, det andre er moralske.Se for eksempel på argumentasjonen til enkelte nyateister i dag. Noen poengterte en gang at deres slagord kunne være «Vi tror ikke på Gud, og vi hater ham!». Dette oppsummerer både det intellektuelle og det moralske: Vi tror ikke, men vi liker heller ikke guden vi ikke tror på.Stephen Fry oppsummerte dette i et intervju på irsk tv, da han sa at ateisme ikke bare sier at Gud ikke eksisterer, men også noe om hvilken gud dette kunne være.

De aller fleste innvendingene kan altså oppsummeres i disse to kategoriene, og det er noe kristne må ta i betraktning. Er bakgrunnen for noens innvendinger mot kristendom at de ikke kan tro, eller er det at de ikke ønsker å tro? Mange hører til i sistnevnte gruppe, der det ikke handler om å sammenligne bevis. Den guden de tror er der, er en slags ond diktator. De ønsker ikke å lytte til bevis for hans eksistens.

Jeg kan gi et eksempel. En gang hadde jeg et opplegg over en uke på et universitet i England. Den første dagen diskuterte vi Guds eksistens. Blant tilhørerne var det seks-sju overbeviste ateister. Det var en livlig og dynamisk diskusjon. Vi kom ikke veldig langt den dagen, men diskusjonen førte til at noen av disse ungdommene kom tilbake på flere arrangementer, blant annet der vi så nøyere på de moralske innvendingene som lidelse og seksualitet. Mot slutten av uken kom en av dem bort til meg og sa: «Jeg er fortsatt ikke sikker på om en gud eksisterer, men hvis han gjør det, og dersom han er slik som den guden du beskrev, er jeg langt mer åpen for det.»

Jeg synes det var innsiktsfullt. Hans egentlige innvending var moralsk. Han ønsket ikke at Gud skulle eksistere. Å forstå at Bibelens Gud er god i møte med slike spørsmål og innvendinger, hjalp ham å være mer åpen for å se på de intellektuelle innvendingene mot Guds eksistens.

 

Print Friendly, PDF & Email