Videoen er produsert av Forum of Christian Leaders, og gjengis med tillatelse.

 

 

Foto: sebts.edu


Bruce Little er president i Forum for Christian Thought, og var fra 2001-2018 seniorprofessor i filosofi ved Southeastern Baptist Theological Seminary. Han leder «the Francis A. Schaeffer Collection». Little har også gitt ut flere bøker, samt bidratt til eller redigert flere. 


Kompetansemål


Pre-evangelisering er en idé som ble fremsatt av både Francis Shaeffer og C.S. Lewis, i alle fall på en tydelig måte. Se for deg hvilken tid de skrev i. Shaeffer døde i 1984, og skrev om ideene bak eksistensialismen i 1960-årene. C.S. Lewis jobbet med ateisme i sin tid.

Hvorfor er pre-evangelisering et så viktig steg? Jeg vil ikke si at det er like nødvendig i alle evangeliseringssituasjoner, i alle møter. Likevel tror jeg det blir stadig viktigere. Det intellektuelle klimaet vi evangeliserer i, det klimaet der vi forsøker å uttrykke sannhetspåstandene om Jesus Kristus, er Gud ikke en gang en sannsynlig forklaring. Han dukker ikke opp på radaren. Han har mistet troverdighet, blitt kastet ut av diskusjonen. Vi forholder oss til mennesker som er det man vil kalle naturalister, mennesker som fornekter at det finnes noe over erfaring.Så før vi kan begynne å snakke om en Gud som sendte sin sønn for å være verdens frelser, må vi være i stand til å dele med mennesker og å få dem til å forstå at det finnes en Gud, som har en sønn, som elsker verden og som kan sende sin sønn for å være verdens frelser. Det vil ikke være nødvendig i hvert eneste møte med mennesker, men det vil være et stadig større behov etter hvert som naturalisme sprer seg rundt den vestlige, intellektuelle verden.Det er grunnen til at man behøver pre-evangelisering. Man må ha en forståelse av at det finnes en Gud hvis man skal forstå begreper som synd og hvorfor vi behøver en frelser. Slik blir det en viktig del av evangeliseringen. 

 

Print Friendly, PDF & Email