Fran Becket, leder for en ung utadrettet kirke i London, snakker om hvordan Hannah More arbeidet med å bygge skoler og hjelpe de trengende til tross for egne vanskeligheter og skuffelser.

Bakgrunn:

Denne videoen er fra Damaris Englands nedtellings-kalender til Allehelgensdag i 2011. Serien vil gi hjelp til å tenke på åndelige spørsmål uansett hva slags tro eller livssyn man har. Filmene kan brukes fritt i alle sammenhenger. Se også andre gratis ressurser for den tiden vi er inne i på www.damaris.org/allsaints. Tanken bak serien er i første rekke å minne om at Halloween har deler av sin opprinnelse i Allehelgensdag (engelsk: All Hallows´ Day eller All Saints´ Day), men filmene kan selvsagt brukes når som helst på året.
Fran Beckett er leder for Restore Peckham, en ny, utadrettet kirke i sør-østre del av London.


Forslag:

Tema: Å overvinne personlige vanskeligheter, å leve mot-kulturelt.

Du kan bruke denne videoen som utgangspunkt for å snakke om å overvinne vanskeligheter i livet. Hannah More opplevde å bli vraket av sin forlovede, en opplevelse som kunne ha ført til at hun ble innesluttet og selvopptatt. Hun lot imidlertid ikke forlovedens avvisning ødelegge det bildet hun hadde av seg selv, og fortsatte å leve et helt liv. I stedet for å fokusere på seg selv, rettet hun oppmerksomheten mot andres beste. Hvordan kan vi legge personlige vanskeligheter bak oss, og komme oss videre i livet?

Et annet alternativ er å snakke om det å gå imot strømmen i vår kultur. Hannah Mores arbeid for forandring, som f.eks. kampanjen mot slavehandelen og bygging av skoler for fattige barn, gikk imot den vanlige tankegangen. Den som vil leve et sant kristenliv kan ikke unngå avvisning eller ubehageligheter fra andre. Men Jesus kaller oss til å være “salt og lys” i verden, i en kultur som så sårt trenger Guds kjærlighet og verdier.

Bibelvers:

Rut 1,1-18 Rut og Noomi
Jes 61,1 Herren har salvet sin tjener til å forkynne et godt budskap.
Matt 5,13-16 Jordens salt og verdens lys.
Joh 15,18 Om verden hater dere.
2. Kor 1,3-4 Trøstens Gud.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email