Pete Greig, grunnlegger at 24-7 Prayer, snakker om grev Zinzendorf og hvordan han preget og forandret livet til mange enkeltmennesker og fikk stor betydning for samfunnsutviklingen.

 

Klikk deg videre til Vimeo for å se filmen!


Bakgrunn:
Denne videoen er fra Damaris sin nedtellings-kalender til Allehelgensdag i 2011. Video-serien vil gi hjelp til å tenke over åndelige spørsmål, uansett hva slags tro eller livssyn man har. Du kan bruke filmen fritt i alle sammenhenger. Se også andre gratis ressurser på www.damaris.org/allsaints. Tanken bak serien er i første rekke å minne om at feiringen av Halloween har mye av sin opprinnelse i Allehelgensdag (engelsk: All Hallows´ Day eller All Saints´ Day), men serien kan selvsagt brukes når som helst på året. Rob Parsons, Pete Greig, Ruth Valerio og Alistair Burt MP er blant dem som forteller om sine forbilder på troens vei.

Pete Greig er en av grunnleggerne av 24-7 Prayer, en internasjonal bevegelse for bønn, misjon og sosial rettferdighet.

Forslag:

Emneområde: Å leve for sin neste, bønnens makt.

Du kan bruke denne videoen som utgangspunkt for å snakke om å leve for sin neste. Som Pete Greig sier i filmen, kom greven Nikolaus Ludwig von Zinzendorf fra en svært priviligert bakgrunn, men bestemte seg for å leve et uselvisk liv. For oss som lever i en forbrukerkultur kan det være vanskelig å endre på en komfortabel livsstil, men om vi ofrer bare litt av det vi har, kan det ha stor betydning for andre.
Et annet alternativ er å snakke om den forunderlige kraften som ligger i bønn. Ved å ta det troens skritt å starte en bevegelse der folk forpliktet seg til å be, fikk greven von Zinzendorf en reell innvirkning på historien i flere land. Hvordan kan vi, som enkeltmennesker, og som kirker, benytte den kraften som ligger i bønn? Er bønn en så stor del av hverdagen vår som den burde være? Det kan være nyttig å besøke nettstedet til 24-7 Prayer.


Bibelord:

Fil 2,3-8 Å ha Kristi sinnelag.
Fil 4,6 Å ikke være bekymret for noe.
2. Kor 8,9 Jesus ble fattig for at vi skulle bli rike.
Ef 6,18 Å våke i bønn for alle de hellige.
1. Tess 5,17 Be uavbrutt.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email