Rob Parsons, grunnlegger av Care for the Family, snakker om hvordan Richard Wurmbrand utholdt fangenskap og lidelse for Jesu skyld.

 

Bakgrunn:Denne videoen er fra Damaris Englands nedtellings-kalender til Allehelgensdag i 2011. Serien vil hjelpe folk til å tenke på åndelige spørsmål uansett hva slags tro eller livssyn de har. Filmene kan brukes fritt i alle sammenhenger. Se også andre gratis ressurser for den tiden vi er inne i på www.damaris.org/allsaints. Tanken bak serien er i første rekke å minne om at Halloween har deler av sin opprinnelse i Allehelgensdag (engelsk: All Hallows´ Day eller All Saints´ Day), men filmene kan selvsagt brukes når som helst på året.

Rob Parsons er grunnlegger av Care for the Family, en britisk organisasjon som arbeider for sterkere familieliv, og hjelp til familier som har det vanskelig.


Forslag:

Tema: Å lide for vår tro, å støtte den forfulgte kirke.

Du kan bruke denne videoen som utgangspunkt for å snakke om å lide for vår tro. I en komfortabel kultur kan bli fristet til å tenke at det å følge Jesus bare er en annen måte å leve på for å få det vi ønsker ut av livet. Selv om Jesus gir oss fullkomment liv, kan han kalle oss til et liv her på jorden der vi vil oppleve lidelse. Richard Wurmbrands opplevelser minner oss om at den som vil være en sann Jesu etterfølger kan bli upopulær og møtt med motstand, eller til og med vold.

Et annet alternativ er å snakke om å støtte den forfulgte kirke. Richard Wurmbrand grunnla Voice of the Martyrs, en internasjonal organisasjon til støtte for kristne som lider for sin tros skyld. Du kan oppmuntre til å støtte slike organisasjoner, og til å sette av tid til bønn for forfulgte kristne rundt omkring i verden. Det kan være nyttig å gå inn på nettstedet til Voice of the Martyrs når du forbereder deg. Andre aktuelle organisasjoner er f.eks. Barnabas Fund, Åpne Dører, og Norsk Misjon i Øst.


Bibelvers:

Matt 24,7-10 Når trengselstidene begynner.
Apg 14,22 “Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler”.
2. Kor 12,9-10 Min nåde er nok for deg.
2. Tim 3,12 Alle som lever gudfryktig vil bli forfulgt.
Ef 6,18 Å våke i bønn for alle de hellige.

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email