Tre etiske modeller

Her finner du kapittel 16.2 online versjon.

Som elev får du tilgang ved å få passord fra læreren din.


STUDIEFORBEREDENDE, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

eye

  • Utforske og drøfte aktuelle etiske problemstillinger i lys av kristen etikk
  • Reflektere over kristent syn på mennesket og menneskeverdet 

YRKESFAG, KOMPETANSEMÅL
Mål for opplæringen er at du skal kunne:

  • Utforske og drøfte aktuelle etiske problemstillinger i lys av kristen etikk og kristent menneskesyn

 

LÆRINGSMÅL
Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne:

  • Gjøre rede for etiske modeller
  • Gjøre rede for hvordan kristen etikk forholder seg til de etiske modellene

 


Hver dag står vi overfor situasjoner som utfordrer oss til valg. I etikken blir det ofte framstilt tre etiske teorier. Det er konsekvensetikk, plikt­ etikk og holdningsetikk. Den sistnevnte kalles også dydsetikk. Disse tre settes ofte opp mot hverandre. Hvordan passer kristen etikk inn i disse modellene?

Repetisjonsspørsmål

1.             Hva menes med konsekvensetikk?

2.             Hva går pliktetikken ut på?

3.             Hva er holdningsetikk?

 

Oppgaver

1.             Gjør rede for de tre etiske modellene.

2.             Drøft påstanden: «Elsk Gud og gjør hva du vil.»

3.             Drøft påstanden: «Samvittigheten er Guds fingeravtrykk.»

4.             Hvordan forholder kristen etikk seg til de tre etiske argumentasjonsmodellene?

 

 

Ekstra-ressurser fra Damaris Norge

Her kommer det ressurser…

Print Friendly, PDF & Email