En ressurspakke som tar utgangspunkt i boka “Disippel foran tv” (Lunde/Damaris 2008).

”Poenget med boka er å skapa medvitne haldningar med tanke på kva vi  ser på tv og kva måte vi ser det på. Det meste i boka vil også gjelda film. Målet er at vi skal ha ei rett kristen haldning til tv og film, slik at vi er Jesu læresveinar også på dette området.
Eg vart positivt overraska over kor kritisk boka går til verks i møte med tv, og kor realistisk boka er med tanke på det som skjer med oss i møte med tv og film.”

(Johannes Kleppa)

”I verden, men ikke av verden, sa Jesus. Realiteten er vel ofte motsatt. Jesus sa også: ‘Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.’ Derfor: Se tv, gå på kino, men innse at du er misjonær i en tv-kultur! Misjonærer skal ikke omfavne kulturen, men forstå kulturen og finne broer til hjertene. ”Disippel foran tv” vil hjelpe deg i gang.”

(Tor Erling Fagermoen)


Denne ressursen tar utgangspunkt i boken Disippel foran tv (Nick Pollard og Steve Couch), utgitt av Lunde forlag i samarbeid med Damaris Norge i 2008. Hver av delene under kan stå for seg selv, men en temakveld egner seg veldig godt som et ”kick-off” til å bruke boken i smågrupper.
Vi ønsker å gi hjelp til å reflektere rundt eget forhold til film og tv, med kristen tro som forankring.  Et sentralt spørsmål er hva det vil si å være en disippel foran skjermen. Fokus er på hovedstrømningene innenfor film og tv, altså typiske serier og filmer som ungdommer flest ser og er opptatt av.

 


Kjøpe boka?

Boka er lettlest og kan bestilles direkte fra Damaris Norge (post@damaris.no) eller Lunde Forlag.  Pris  kr. 169, –

Disippel foran tv gir en unik introduksjon til hvordan en kan forholde seg til tv på en bevisst og konstruktiv måte. Hovedmålgruppen er kristne ungdommer, og medieeksemplene er tilpasset norske forhold. Det er utarbeidet samtalespørsmål til hvert kapittel, og boken er godkjent som studiebok av Norsk Kristelig Studieråd.

Se ellers ”Bakgrunn for formidleren” for nærmere omtale av boken.
Print Friendly, PDF & Email