VIDEO: I evangeliene er det mange fortellinger om Jesu undere. Likner ikke disse mer på eventyr, myter og legender enn på historiske hendelser?

Bjørn Hinderaker, høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen, Gimlekollen, i samtale med Finn Olav Jøssang. En video fra Damaris Norge.

Print Friendly, PDF & Email