Eivind Algrøy tar i fire korte videoer opp spørsmålet “Hvem sier dere at jeg er?” og belyser troverdigheten til ulike svar på hvem Jesus er.

Hver av videoene er på 1 minutt. Bruk dem som intro til andakter eller som ord for dagen.

Hvem sier dere at jeg er?

 

Er Jesus en myte?

 

Er Jesus en gal mann?

 

Er Jesus en løgner?

 

Det anbefales også å bruke videoene i en temakveld om evangelienes troverdighet.
Se følgende tilleggsressurser:

Ti kjappe myter

Er slaveriet kristent? Tente kristne på biblioteket i Alexandria? Er religion og vitenskap i konflikt? Disse spørsmålene og flere andre får du korte svar på fra Bjørn Are Davidsen, forfatter av boken “Da jorden ble flat”.


Artikkel om evangelienes troverdighet – fordypningsressurs

Fire synsvinkler – én sannhet, illustrert med filmen Vantage Point. Artikkelen er myntet på elevene, men kan godt danne utgangspunkt for lærerens undervisning (for eksempel s.22 ff i “Jordens største under”).


Om Bibelen – undervisningsopplegg

Hvor pålitelig var prosessen som førte til at akkurat disse bøkene kom med i Bibelen? Undervisningsopplegget har forslag til aktualisering fra “The Simpsons”.


Evangelienes troverdighet – ekstra ressurser

Filmklipp, arbeidsoppgaver og formidlingsoppgaver til undervisningsopplegget om “Evangelienes troverdighet”.

Videoer produsert av Damaris Norge 2011

Print Friendly, PDF & Email