Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap2024-02-22T15:47:11+01:00

Demokrati og medborgerskap

I kristendomskunnskap handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om evne og vilje til å ta andres perspektiv og drøfte utfordringer i et mangfoldig samfunn. Faget hjelper elevene til å bli ansvarlige og handlekraftige samfunnsborgere med fokus på nestekjærlighet og fellesskap. Gjennom etisk refleksjon settes elevene i stand til å problematisere makt og utenforskap.

Red pill, blue pill

ARTIKKEL: Matrix-kjenneren Tony Watkins ser her på filmtrilogien utfra filmenes søken etter mening, sannhet og hva som er den egentlige virkeligheten. Aktuelt bakgrunnsstoff for den fjerde filmen "The Matrix Resurrections" som kom ut julen 2021.

Squid Game: Mennesker = penger

Artikkel: Squid Game plasserer desperate mennesker i en desperat situasjon: spill og vinn, eller dø. TV-serien har tatt verden med storm på kort tid. Hvorfor fascineres så mange av mennesker som kjemper om å vinne et spill – med livet som innsats?

Print Friendly, PDF & Email
Gå til toppen