Konsekvenser for menneskesyn og menneskeverd

 

Her finner du kapittel 15.3 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 

 


 

Kunnskapsmål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • konsekvenser-for-menneskesyn-og-menneskeverdGi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for et helhetlig syn på mennesket
  • forklare hva det betyr at mennesket er skapt i Guds bilde

 

 

 

 


De tre trosartiklene som vi har omtalt i det foregående, sier oss hvem Gud er, og hva Gud gjør. Men har denne gudstroen også noe å si for synet på hvem mennesket er – og hvilken verdi vi har som mennesker?

Før eller senere stiller vi alle det spørsmålet: Hvem er vi? Da har vi en utfordring, for hvordan skal vi svare på et slikt spørsmål?

For de fleste er det gjerne slik at vi stiller opp noen bilder av bestemte mennesker som vi speiler oss mot. Disse bildene, enten de finnes på veggen på jente- eller gutterommet eller bare i hodet, utøver et forventningspress på oss. Slik som bildet er, vil vi være!

Ressurser fra Damaris Norge

Identitet
Undervisningsopplegg

Det bibelske menneskesynet
Bibelvers og moment til samtale

Fokus på det bibelske menneskesynet
Undervisningsopplegg

Fokus på ungdomskultur, identitet og livssynsdanning
Undervisningsopplegg- aktualisert ved «Paradise Hotel»

The Adjustment Bureau
Aktualisering

Print Friendly, PDF & Email