Bibel og trosbekjennelse

 

 

Her finner du kapittel 15.1 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 

 


 

Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • bibel-og-trosbkjennelseGi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)
  • Gi en oversikt over hvordan Bibelen ble til, samt kort oversikt over ulike bibelsyn (Bibelkunnskap 1)
  • Gjøre rede for ulike måter å lese og forstå Bibelen på (Bibelkunnskap 2)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for hvilken betydning apostlene har for vår forståelse av hvem Jesus er
  • gjøre rede for hva åpenbaring er
  • gjøre rede for Bibelens betydning for kristen tro
  • gjøre rede for ulike måter å lese og forstå Bibelen på
  • forklare hva en trosbekjennelse er
  • peke på hensikten med trosbekjennelser

 


 

Ressurser fra Damaris Norge

Kristen tro og liv – og Bibelen som grunnlag

Undervisningsressurs

Bibelen om Bibelen

Et knippe bibelvers

Om formidling av Bibelen som sannhet i vår tid

Artikkel

Bøkene i Bibelen

Artikkel

Fokus på den store fortellingen

Undervisningsopplegg

Print Friendly, PDF & Email