Krishna, Buddha, Muhammed eller Kristus?

 

 

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 

 


Kunnskapsmål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • krishna-buddha-muhammed-eller-kristusGi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)
  • Gjøre rede for sentrale forskjeller mellom kristendommen, andre religioner og sekulære livssyn (Troslære og etikk)

 

Læringsmål:

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • peke på det spesielle med Jesus sammenlignet med sentrale skikkelser i andre religioner
  • peke på sentrale forskjeller mellom kristendom og andre religioner og livssyn

 


Det finnes mange religioner som har millioner av tilhengere. Hva er det som skiller Jesus Kristus fra Krishna eller Kuan Yin? Hvorfor mener kristne at Jesus står i en særstilling og ikke kan sammenlignes med Muhammed eller Buddha?

 

Ressurser fra Damaris Norge

Islam og kristendom – mye likt og noe forskjellig
Artikkel

Moderne slaveri
Aktualisering, med forslag til oppgaver

Bibelens Gud og verdens religioner
Video

Husni Thamrins historie
Artikkel

Muslimer som utforsker Bibelen
Fordypningsartikkel

Hvorfor tro på akkurat Jesus?
Podcast

Print Friendly, PDF & Email