Innholdet i Den apostoliske trosbekjennelse

 

Her finner du kapittel 15.2 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 

innholdet-i-den-apostoliske-trosbekjennelse

Kunnskapsmål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Gi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)
 • Drøfte hva Jesu død og oppstandelse betyr for enkemenneskers håp om frelse (Bibelkunnskap 1)

Første trosartikkel: Gud Fader – Skaperen

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

 • gjøre rede for innholdet i den første trosartikkel
 • forklare hva som menes med at Gud er Skaperen, Far og allmektig

Andre trosartikkel: Jesus Kristus – Frelseren

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

 • gjøre rede for innholdet i den andre trosartikkel
 • forklare hva som er enestående ved Jesus Kristus
 • gjengi hovedlinjer i Jesu liv og gjerning
 • forklare betydningen av Jesu oppstandelse fra de døde
 • gi en enkel beskrivelse av det Bibelen sier om endetiden

Tredje trosartikkel: Den hellige ånd – person og gjerning

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

 • forklare hovedinnholdet i den tredje trosartikkel
 • gjøre rede for hvem Den hellige ånd er
 • forklare hva som menes med kirken og de helliges samfunn
 • forklare hva frelse er
 • gi en forklaring på hva oppstandelsen betyr

Gud – Den treenige Gud

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

 • gi en enkel redegjørelse for det treenige gudsbildet

Ressurser fra Damaris Norge

Fokus på Guds skaperkraft
Undervisningsopplegg

Gud og det onde
Undervisningsressurs i fem deler

Det grunnleggende forholdet til Gud
Undervisningsressurs

Gud og det onde
Fordypningsressurs

Print Friendly, PDF & Email