Ruth Valerio, leder for Living Lightly, snakker om Jember Teferra og hennes tjeneste for de fattige.

 


Bakgrunn:

Denne videoen er fra Damaris sin nedtellings-kalender til Allehelgensdag i 2011. Video-serien vil gi hjelp til å tenke over åndelige spørsmål, uansett hva slags tro eller livssyn man har. Du kan bruke filmen fritt i alle sammenhenger. Se også andre gratis ressurser påwww.damaris.org/allsaints. Tanken bak serien er i første rekke å minne om at  Halloween har mye av sin opprinnelse i Allehelgensdag (engelsk: All Hallows´ Day eller All Saints´ Day), men serien kan selvsagt brukes når som helst på året. Rob Parsons, Pete Greig, Ruth Valerio og Alistair Burt MP er blant dem som forteller om sine forbilder på troens vei.
Ruth Valerio er leder for Living Lightly, et prosjekt som oppmuntrer kristne til å engasjere seg i miljø- og naturvernsaker.
Forslag:
Emneområde: Nøktern livsstil; Guds kjærlighet til de fattige
Du kan ta utgangspunkt i videoen for å snakke om å leve nøkternt for andres skyld. Som Ruth Valerio forklarer, hadde søster Jember Teferra en svært priviligert bakgrunn, men valgte å gi fra seg privilegiene for å tjene de fattige. For oss som lever i en forbrukerkultur kan det være vanskelig å endre på en komfortabel livsstil, men om vi ofrer bare litt av det vi har, kan det ha stor betydning for andre.
Et annet alternativ er å snakke om Guds kjærlighet til de fattige. Hans omsorg for de materielt fattige er tydelig gjennom hele Bibelen, og Han formaner stadig sitt folk om å vise dem rettferdighet og barmhjertighet. Men Gud har også medlidenhet med de som er fattige i ånden. Jesus var villig til å gi avkall på sin egen rikdom for å leve blant de som så sårt trengte tilgivelse og nytt liv.
Bibelvers:
5. Mos 10,18 Gud er barmhjertig mot de farløse og innflytterne i landet.
Jes 61,1 Herrens ånd er over hans tjener til å forkynne et godt budskap.
Rom 12,1 Vår åndelige gudstjeneste.
Fil 2,5-8 Å ha samme sinnelag som Jesus.
2. Kor 8,9 Jesus ble fattig for vår skyld, slik at vi skulle få del i hans rikdom.
 
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email