Bekah Legg, redaktør for kvinnebladet Liberti snakker om hvordan William Wilberforce stod opp mot slavehandel og urettferdighet.

 

Bakgrunn:

Denne videoen er fra Damaris sin nedtellings-kalender til Allehelgensdag i 2011. Video-serien vil gi hjelp til å tenke over åndelige spørsmål, uansett hva slags tro eller livssyn man har. Du kan bruke filmen fritt i alle sammenhenger. Se også andre gratis ressurser på www.damaris.org/allsaints. Tanken bak serien er i første rekke å minne om at feiringen av Halloween har mye av sin opprinnelse i Allehelgensdag (engelsk: All Hallows´ Day eller All Saints´ Day), men serien kan selvsagt brukes når som helst på året. Rob Parsons, Pete Greig, Ruth Valerio og Alistair Burt MP er blant dem som forteller om sine forbilder på troens vei.

Bekah Legg er redaktør for det kristne kvinnebladet Liberti.

Forslag:

Tema: Å leve mot-kulturelt, å kjempe for sosial rettferdighet.

Du kan bruke denne videoen som utgangspunkt for å snakke om å gå imot strømmen i vår kultur. William Wilberforce møtte motstand og ble upopulær da han satte seg fore å endre aksepterte normer, men han holdt ut. Den som vil leve et sant kristenliv kan ikke unngå avvisning eller ubehageligheter fra andre. Men Jesus kaller oss til å være “salt og lys” i verden, i en kultur som så sårt trenger Guds kjærlighet og verdier.

Du kan også snakke om hvor nødvendig det er å kjempe for sosial rettferdighet. Wilberforce har fått mye av æren for at slavehandelen over Atlanterhavet ble avskaffet, men vi har slaveri, og urettferdighet på en rekke andre områder, også i dag. Å kjempe for de undertryktes rettigheter er en del av arbeidet med å bygge Guds rike på jord.

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Est+4%2c13-16&type=and&book2=-1&searchtrans=

Bibelvers:

Jes 61,1 Herrens tjener er salvet for å forkynne et godt budskap.
Matt 5,13-16 Jordens salt og verdens lys.
Joh 15,18 Om verden hater dere.
Joh 17,14 Vi er ikke av denne verden.
2. Tim 3,12 Alle som vil leve gudfryktig, vil bli forfulgt.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email