Sa du nøytral?

I arbeidet med forholdet mellom fag og tro, er det viktig å reflektere over livssynsperspektivet i læremidlene.

Like lite som underholdningstekster er «bare underholdning», er fagtekster og andre læremidler bare objektiv fagkunnskap. Uansett sjanger bærer teksten med seg verdier, holdninger og tankemønstre. Forfatteren har altså gitt rammer for tolkningen, slik at selv om ingen tolker teksten helt likt, så tolker vi den heller ikke helt fritt.

Se også Sa du nøytral? Livssyn og læremidler – en oppdagelsesreise i kritisk tenkning. En guide til analyse av skolens læremidler.

Ingen tekster er nøytrale, alle har spor av livssyn.
Teaser til Sa du Nøytral? en videoserie i samarbeid med Danielsen skoler, NLA og Damaris Norge

Hvorfor har et menneske verdi?
Teaser til Sa du Nøytral? -en videoserie laget i samarbeid med Danielsen skoler, NLA og Damaris Norge

Hvilke perspektiver slipper til i læremidlene?
Teaser til Sa du Nøytral?-en videoserie laget i samarbeid med Danielsen skoler, NLA og Damaris Norge

Refleksjonsspørsmål

Rom for tro?

 1. I hvilken grad er religiøs tro til stede eller forvist fra læremidlene du bruker nå?
 2. Finnes det noen form for referanse til religiøs tro i bilder, tekster eller oppgaver? I så tilfelle: Hvilken tro?
 3. Finnes det oppgaver i eller knyttet til læremiddelet som inviterer elevene til å tenke utenfor rammen av naturalisme/sekulærhumanisme? I så tilfelle: Hvordan?

Læremiddelets menneskesyn: Hvorfor har mennesket verdi?

 1. Se på læremiddelets illustrasjoner og bilder: Hvordan er vektleggingen av utseende, prestasjoner, eiendeler, relasjoner og opplevelser her? Hvilket inntrykk skapes av hva som er viktig i livet og hva som gir mennesket verdi?
 2. Se på perspektiv og argumentasjon i selve teksten og i spørsmål/oppgaver. Hvor synes menneskets verdi å være forankret?

Læremiddelets menneskesyn: Hva er «det gode liv»?

Tenk på de fem «knaggene» som «det gode liv» lett henges på i populærkulturen (utseende, prestasjoner, eiendeler, relasjoner og opplevelser):

 1. Hvilke er mest synlige i læremidlene?
 2. Hvordan blir disse synlige?
 3. I hvilken grad inviteres elevene til å tenke kritisk i møte med disse?
 4. Viser læremiddelet andre «knagger» som et godt liv kan henge på? Hvis ja: Hvilke knagger, og hvordan blir disse synlige?

Problemer og løsninger

 1. Hvilke mulige forklaringer blir direkte eller indirekte hentet frem i læremiddelet for å forklare hvorfor noe går galt?
 2. Hvilke mulige løsninger foreslår læremiddelet når vi har et problem?
 3. I hvilken grad er Gud og/eller religiøse livssyn presentert som mulige årsaker til problemer og mulige bidrag til løsningen?

Fortellinger og metafortellinger

 1. I hvilken grad preges læremiddelet av metafortellingene om fremgang, opplysning og vitenskapens ubegrensede kompetanse? Hvordan blir disse metafortellingene direkte eller indirekte synlige?
 2. Hvilken rolle får religiøs tro i læremiddelets fortellinger?
 3. I hvilken grad, og eventuelt hvordan, inviterer læremiddelet elevene til å vurdere kritisk de metafortellingene som formidles?

Sannhet

 1. I hvilken grad, og eventuelt hvordan, lærer elevene å vurdere påstander om sannhet som er presentert i læremidlene?
 2. Hvilke typer sannhetspåstander er utelatt, slik at eleven ikke får mulighet til å vurdere dem?
 3. Hvilke «sannheter» presenteres på en måte som ikke inviterer elevene til å vurdere dem, men bare akseptere?

Lærerens muligheter

I lys av observasjoner og vurderinger dere har gjort til spørsmålene ovenfor:

 1. Hvilke muligheter har dere som lærere til å hjelpe elevene til å se og tenke kritisk om det livssynet, de ideologiene og de metafortellingene som direkte eller indirekte formidles av læremiddelet?
 2. Hvilke muligheter har dere som lærere til å skape større rom og respekt for kristen tro og eventuelt andre religiøse livssyn i de tilfellene der læremidlene er for dårlige på dette?

Kompetanseutviklingsopplegget for læremiddelanalyse er et samarbeid mellom Danielsen skolerDamaris Norge og NLA Høgskolen.

Sa du nøytral? (1:10)Livssyn, læremidler og myten om nøytralitet

Sa du nøytral? (2:10)Respekt og kunstige murer mellom tro og fag

Sa du nøytral? (3:10)Hvordan blir livssyn og spørsmål om tro behandlet i læremidlene?

Sa du nøytral? (4:10)Menneskesyn – i læremidler, populærkultur og offentlig debatt

Sa du nøytral? (5:10) –  Menneskesyn: Hva er et godt liv?

Sa du nøytral? (6:10)Livssyn og ideologi – hvilke spørsmål og perspektiver slipper til?

Sa du nøytral? (7:10)Metafortellinger og vitenskap

Sa du nøytral? (8:10)Kristen tro og vitenskap

Sa du nøytral? (9:10)Hva er sannhet?

Sa du nøytral? (10:10)Sannhetskriterier og læremidler

Print Friendly, PDF & Email