VIDEO: Apologeten William Lane Craig svarer på spørsmål om Jesu oppstandelse, det ondes problem, mangler ved ateistiske forklaringsmodeller og betydningen av kristen apologetikk. Videre gir Craig nyttige råd til kristne studenter og lærere.

Den profilerte kristne apologeten og filosofen William Lane Craig besøkte Norge i 2012, som en del av hans «Reasonable Faith – Scandinavia tour». Craig hadde foredrag både på Norsk Lærerakademi og Universitetet i Bergen, og hadde også egne samlinger med elever og lærere på Danielsen VGS. Craigs foredrag handlet om gode grunner for Guds eksistens, bevisgrunnlaget for kristen tro og behovet for kristen apologetikk i møte med sekulariseringen i samfunnet.

Damaris Norge fikk et eksklusivt intervju med Craig hvor han svarer på spørsmål om Jesu oppstandelse, det ondes problem, manglene med ateistiske forklaringsmodeller, betydningen av kristen apologetikk og råd til kristne studenter og lærere.

Se også: William Lane Craig – en ledende kristen apologet (kronikk av Lars Dahle)
Se hele intervjuet her. (19:05 min)


1. Hva er kristen apologetikk, og hvorfor er apologetikk viktig?

2. Hvorfor tilby apologetikk til barn?

3. Hva er noen av de vanligste spørsmål mennesker stiller om kristen tro?
Hva med det ondes problem? Hvorfor ikke være ateist?

4. Hvorfor er Jesu oppstandelse viktig, og hva betyr oppstandelsen for deg personlig?

5. Hva er ditt råd for kristne studenter?

6. Hva er ditt råd for kristne lærere?

7. Hva er ditt håp for Europa?

 

Print Friendly, PDF & Email