Mange kulturer har en forestilling om at livet fortsetter etter døden. Hva tror du skjer etter døden?

Aktualisering

Du kan her se et klipp av en som mistet sin kone i kreft som forteller hva håpet om oppstandelse betyr for han (høyreklikk og velg «Lagre mål som» for å lagre filen på pc-en – se nærmere presentasjon av videofilen nederst på denne siden.)

Gary Habermas er professor i historie og en av verdens fremste eksperter på Jesu oppstandelse

Dagens tema

Bibelens håp er fremfor noe annet et håp om oppstandelse: slik som Jesus stod opp fra de døde, skal også alle mennesker stå opp. Jesus stod ikke opp fra de døde bare for å vise sin makt, men for å overvinne dødens makt over våre liv.

Det er et levende håp fordi Jesus lever i dag, og fordi han er den som kan gi oss liv.

Dagens bibelord

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn
har født oss på ny
til et levende håp
ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde»

1. Pet 1,3

eller:
«For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»

Joh 6,40

Dagens utfordring

Hvis Jesus stod opp, skal også du det en dag. Hva betyr det for deg i dag?

Nærmere presentasjon av videofilen (på engelsk)

Christian Philosopher Dr Gary R. Habermas relates the death of his first wife to cancer to his belief in the death and resurrection of Jesus. This clip combines Habermas’ experience as an expert on the historical evidence for the resurrection with a very personal testimony about grief and suffering. This clip ties together the topics of grief, suffering and belief in the death and resurrection of Jesus, and talks about the hope of heaven.
A particularly relevant bible passage in this context is 1 Thess 4,14-18
Dr. Gary R. Habermas is Distinguished Research professor and Chair, Department of Philosophy and Theology at Liberty University, Lynchburg Virginia in the USA, and is one of the foremost apologists of the Christian faith today.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email