Håp er for mange som å håpe på gevinst i lotto: det er lite sannsynlig, men gjør kanskje livet spennende.

Bibelen snakker om håp som et sjansespill. Det sentrale håp i Bibelen er nettopp forankret i noe som allerede har hendt.

Aktualisering

Vi skal nå se et kort klipp med Krish Kandiah (evangelist og menighetsplanter) og Peter May (UCCF) som forteller hva Jesu oppstandelse betyr for dem.

Videofilen lastes ned her (høyreklikk og velg «Lagre mål som» å for lagre filen på pc-en)

Dagens tema

For en som tror på Jesus er ikke håp å presser seg til for å se lyst på tingene. Håpet er bygget på noe vi kan vite om: Nemlig Jesu egen oppstandelse. Dersom Jesus har stått opp fra graven, er det håp i møte med vårt dypeste problem: døden. Målt imot det problemet, blir andre problemer små.

Dagens bibelord

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn
har født oss på ny
til et levende håp
ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.»

1.Pet. 1,3

Dagens utfordring

Har du undersøkt Jesu oppstandelse for å se hvilket hold det er i det kristne håpet?

Aktuelle bibelvers

Matt 28,1-15
Mark 16,1-8
Luk 24,1-12
Joh 20,1-23
1. Kor 15,1-58

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email