Jesu liv

 

 

Her finner du kapittel 6.1 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

frelserenMål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Beskrive hovedlinjene i Bibelens store fortelling (Frelseshistorie)
 • Gi en oversikt over og forklare de viktigste frelseshistoriske begivehnetene: skapelsen, syndefall, frelse og fullendelse (Frelseshistorie)
 • Gi en enkel redegjørelse for hovedtemaene i den kristne tro, som det treenige gudsbildet, et helhetlig menneskesyn, frelseslæren, kirkens rolle og det evige håp (Troslære og etikk)
 • Gjøre rede for Bibelens framstilling av Jesu liv (Bibelkunnskap 1)
 • Drøfte hva Jesu død og oppstandelse betyr for enkeltmenneskers håp om frelse (Frelseshistorie og Bibelkunnskap 1)
 • Drøfte hvilke konsekvenser de ulike bibelsyn har for tillit til Bibelen som grunnlag for tro og livssyn (Bibelkunnskap 1)

 

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

 • gjøre rede for den politiske og religiøse situasjonen i Israel på Jesu tid
 • gjøre rede for hvorfor Jesus ble døpt og fristet
 • peke på særtrekk ved Jesu forkynnelse, tegn og under
 • gjøre rede for hovedtrekk i Jesu liv
 • beskrive hva som skjedde fram mot Jesu korsfestelse
 • gjøre rede for den frelseshistoriske betydningen av Jesu død og oppstandelse
 • drøfte oppstandelsens troverdighet

 

 


 

Ressurser fra Damaris Norge

Er det ikke intolerant å hevde at Jesus er sannheten?

Messiah – en Netflix serie
Artikkel
Aktualisering
Aktualisering

Historiske bevis for Jesu liv
Artikkel

Finnes det historiske bevis for Jesu liv?
Undervisningsopplegg

Stod virkelig Jesus opp fra de døde?
Undervisningsopplegg

Jesu eksistens og identitet
Video

Hvem er Jesus?
Ressurspakke

Kan vi vite at Jesus har levd?
Aktualisering (video) med samtalespørsmål

Er mirakler mulige?
Undervisnings- og fordypningsressurs (video)

Gary Habermas og tro på oppstandelsen
Undervisningsressurs

Fokus på Jesu død, lidelse og oppstandelse
Fordypningsressurs

Evangelium – hva betyr det?
Video/aktualisering

 

Print Friendly, PDF & Email