Utvelgelsen av folket: pakt og oppgave

 

 


Her finner du kapittel 5.2 online versjon.

Dersom skolen din allerede har læreboken, så kan passord fåes ved å kontakte Damaris Norge.
Dersom skolen din fortsatt ikke har læreboken, kan den bestilles via NLA Høgskolen.

 


Kompetansemål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • mosesBeskrive hovedlinjene i Bibelens store fortelling (Frelseshistorie)
  • Gi en oversikt over og forklare de viktigste frelseshistoriske begivehnetene: skapelsen, syndefall, frelse og fullendelse (Frelseshistorie)
  • Gjøre rede for de mest sentrale bibelske tekstene som gir grunnlag for kristen etikk: De ti bud, Det dobbelte kjærlighetsbudet, Bergprekenen og noen avsnitt fra brevene i NT. (Troslære og etikk)

 

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne:

  • gjøre rede for hva som er spesielt med Moses
  • gjøre rede for pakten som ble inngått på Sinai
  • peke på hva hensikten med loven var
  • forklare hva det innebærer at israelittene blir kalt «Guds folk»
  • beskrive israelittenes reise gjennom ørkenen og den første tiden i Kanaan
  • gjøre rede for den frelseshistoriske linjen i denne delen av Israels historie
  • beskrive hvilken sentral rolle noen kvinner har i Det gamle testamentet

 


I 2 Mosebok starter en ny epoke i frelseshistorien. Abraham og hans slekt blir til et stort folk som slår seg ned i det landet Gud hadde gitt løfte om at de skulle få. Vi skal høre om vandringen fra Egypt og inn i landet og om hvilket forhold folket har til Abraham, Isak og Jakobs Gud.

Ressurser fra Damaris Norge

Fokus på de ti bud
Artikkel

De ti bud og media
Arbeidsoppgave

Fra Egypt til Løftelandet
Ekstraressurs til læreboka

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Undervisnings- og fordypningsressurs (video)

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?
Samtaleguide

Hvordan skal kristne forholde seg til budene i GT?
Video

Tempelet i Israel
Video/Aktualisering

Print Friendly, PDF & Email