Arbeidsoppgave.

De ti bud er mer enn 3000 år gamle, likevel tar de opp temaer som er like aktuelle i dag som den gang, blant annet løgn, drap, ekteskapsbrudd og tyveri.
 the-ten-commandments-1956-paramount

Nøkkelspørsmål:

Kan vi finne eksempler i dagsaviser på at de ti bud er aktuelle for oss i dag? Hvilken holdning til de ti bud dominerer i avisene?

Aktuelt lærestoff:

Kristendomskunnskap for Vg1 og Vg2 – kap 5.2

Kristendomskunnskap for Vg1 og Vg2 – kap 16

Oppgave:

Følg med i avisene hver dag en hel uke, enten papirutgavene eller på nett. Klipp/print ut saker som du mener kan knyttes til ett av budene. Det kan for eksempel dreie seg om ran, søndagåpne butikker, hvordan vi behandler våre foreldre, drap eller andre hendelser som kan assosieres med De ti bud.

1: Hvilke bud finner du mest stoff om?

2: Hvilke bud var det vanskelig å finne stoff om?

3: Se på svarene dine på spørsmål 1 og 2 og tenk over hvorfor det er slik.

4: Lag plakater i klasserommet med de ulike budene som overskrift og lim på de sakene dere har funnet under den overskriften dere synes passer best. Hvis dere ikke har funnet saker knyttet til ett eller flere av budene, kan dere fortsette å lete en uke til.

5: Se på de ulike sakene i fellesskap og samtal om spørsmål 1-3.

6: Diskuter hvilke av budene som kan anses som allmenne leveregler i det norske samfunnet i dag, og hvilke dere tenker at folk flest ikke bryr seg om å følge. Tenk over årsakene til at det er slik.

Oppgaven er utarbeidet av Bodil Bjørdalsbakke for Damaris Skole 2014 (Foto: Paramount). Revider at Ingvild Thu Kro for Damaris Skole Vgs.
© Damaris Norge AS
Print Friendly, PDF & Email